Sanayi Sicil Belgesi Evrakları

Sanayi Sicil Belgesi Yenileme

Sanayi Sicil Belgesi Evrakları

Sanayi Sicil Beyannamesi SANSİC A ve SANSİC C Formları

          1) Sanayi sicil belgesi SANSİC A Formu işletme ile ilgili genel bilgileri içermektedir.

          2) Sanayi sicil belgesi SANSİC C Formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Patent,Know-How) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.

  1. b) Sanayi sicil belgesi Yıllık İşletme Cetveli SANSİC B Formu

          Sanayi sicil belgesi SANSİC B Formu’nda işletmenin bir önceki yılda yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgiler yer alır.

  1. c) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi (Unvan değişikliği yapılmış ise değişiklik yapılmış Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi), adi ortaklıklarda ise oda sicil kayıtları fotokopisi aranır.

          Kamu kuruluşlarından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi istenmez.

      ç) Kapasite Raporu: Sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda tarafından düzenlenen ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce (TOBB) onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından “aslı gibidir” onaylanmış sureti veya işletmenin bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun, sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TESK tarafından “aslı gibidir” onaylanmış sureti.

         Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine üretimde kullandıkları maddeleri, makine ve teçhizatlarını, ürün çeşitlerini ve kapasitelerini liste halinde verir.

          (2) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, ürün ve üretim teknolojisi veya üretim teknolojisi doğrultusunda firma yapısı ile ilgili ilave belge ve bilgi isteyebilir, üretim yerinde inceleme yapabilir, SANSİC A, SANSİC B, SANSİC C Formlarını yeniden düzenleyebilir.