Sanayi Sicil Belgesi İptali

Sanayi Sicil Belgesi İptali

Sanayi Sicil Belgesi İptali için Sanayi işletmesinin, faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, Sanayi Sicil Belgesi aslını, şayet belge kayıp ise Gazete zayii ilanını bir dilekçe ekinde üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verir.

Sanayi işletmesinin iki yıl üst üste yıllık işletme cetvelini vermemesi halinde, sanayi işletmesinin faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde denetim yapılır. Sanayi işletmesi belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum bir tutanak ile tespit edilir. Diğer durumlar da ise; Sanayi sicil belgesi ‘nin verilmemesi Bakanlığın belirlediği tutar üzerinden ceza-i işleme tabidir.