Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Sanayi Sicil Belgesi Yenileme

Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar için İşletmeler sanayi siciline kayıt için Tam kapaklı iki dosya içinde ( Belge aslı veya noter tasdikli ve bunların birer adet fotokopileri ) aşağıda belirtilen belge ve bilgileri bulundukları ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine (Ayrı illerde üretim bilgileri bulunması halinde firma merkezinin bulunduğu ilin İl Sanayi Müdürlüğü’ne ) müracaat yapmaları gerekir.

Sanayi Sicil Belgesine Müracaat Eden İşletmelerden İstenecek Belge ve Bilgiler

1-Sanayi Sicil Beyannamesi:

Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic A formu ilgili kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Sansic C formu sadece gayri Maddi hak (Lisans, Patent, Know-how) kullanan işletmeler tarafından doldurulması zorunludur.

2-Yıllık İşletme Cetveli:
Yıllık işletme cetveli Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. Sansic A formu gibi ilgili kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda hazırlanır. 

3-Kapasite Raporu:
Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat süresi içinde sona ermemiş olan Kapasite Raporu aslı veya TOBB, tanzim eden oda ya da noter tasdikli örneği veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ‘nca tasdikli işyeri durum belgesi (Kapasite Raporu) aslı yada Konfederasyon, faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkar Dernekleri Birliği veya noter tasdikli örneği olacaktır.

Tasdik edilmiş Kapasite Raporu fotokopileri üzerindeki tasdik tarihi altı aydan eski olmayacaktır.

Kapasite Raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri,

Yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasitesi miktarlarını ihtia eden kurumlarınca onaylı listelerini göndereceklerdir.

4-Ticaret Sicil Gazetesi
İşletmenin kuruluşuna ve unvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi veya (Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi) aslı veya gazete tarih ve sayısı okunacak şekilde noter veya ticaret sicil memurluğu onaylı örneği,

Resmi sektör işletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi göndermesi şart değildir.

5-Kira sözleşmesi
Makine ve teçhizatın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı gerekmektedir.

Not: Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ürün ve üretim teknolojisi ile ilgili ya da üretim teknolojisi doğrultusunda firma yapısı ile ilgili belge isteyebilir, inceleme yapabilir.

6- Çalışan işçilere ait aylık SSK Bildirgesinin getirilmesi

Yukarıda belirtilen evrakların tamamını eksiksiz olarak ilgili prosedürler çerçevesinde Biz Sanayi Sicil Belgesi olarak siz değerli müşterilerimizi hiçbir belge hazırlama zahmetine girmeksizin adınıza itina ile hazırlamış olduğumuz dosyanızı ilgili kurumlara iletiyoruz ve hızlı bir şekilde Belgenizi sizlere ulaştırıyoruz.